La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 07-44-SK

Napĺňaš mi srdce [MP3]

Text a hubda : C.-E. Hauguel

R. Napĺňaš mi srdce môj Pán,
Plesám plný radostných chvál,
Celý sa skláňam do tvojich dlaní.

1. Keď v núdzi zavolám,
Vždy si pri mne tak blízko, môj Pán.
Osviežiš, uzdravíš
Svojim láskavým pohladením.

2. Vždy s dôverou čakám,
Pane, na tvoje živé slová.
Spoznávam pred tebou,
Že len v láske sa darovať mám.

3. Tak láskavý si Pán,
Moje srdce len teba hľadá.
Už spievam s nádejou,
Radosť do slov i skutkov vkladám.

Pôvodný návoz (FR) : Mon cœur et ma chair crient de joie
© 1985, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
Preklad : © Komunita Emanuel, Kochanovská 223, 07801 Sečovce

CE PRODUIT N'EST PAS ENCORE DISPONIBLE

Pour être avertis de la mise en ligne de ce produit vous devez être authentifié. Je me connecte

Apprendre ce chant

Ecouter sur les plateformes