La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 02-03-CS-PARTIEV

Aleluja (Kantikum 1P) [PARTIEV]

Text a hubda : C.-E. Hauguel

R. Aleluja, aleluja,
Aleluja, aleluja

1. Veleben buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista,
Neboť nám dal nově
Se narodit k živé naději,
Ze svého velikého milosrdenství
Vzkříšením Ježíše Krista.

2. Dědictví nehynoucí, nevadnoucí a neposkvrněné
Je připraveno pro
Nás v nebesích.
A Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení,
Které bude odhaleno v posledním čase.

3. Přicházejte tedy k Němu, kameni živému,
Jenž od lidí byl zavržen,
* Ale před Bohem je vyvolený a vzácný.
I vy buďte živými kameny,
Z nichž se staví duchovní dům.

4. Hle, kladu na Siónu kámen vyvolený, úhelný a vzácný,
Kdo v Něj uvěří,
Nebude zahanben.
Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným,
Ale i kamenem úrazu a skálou pádu.

5. My jsme lid vyvolený, královské kněžstvo,
Lid, náležející Bohu,
Národ svatý.
Abychom hlásali mocné skutky Toho,
Kdo nás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.

6. Kdysi jsme vůbec nebyli lid,
Nyní jsme
Lid boží.
Pro nás nebylo slitování,
Ale nyní jsme ho došli.

7. Sláva Otci, * Stvořiteli všeho,
Sláva Jeho Synu,
* Spasiteli Ježíši Kristu,
Sláva Duchu Utěšiteli
Na věky věků. Amen.

Původní název (FR) : Alléluia (Cantique de Pierre)
© 1978, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
Překlad : © 1996, Komunita Emmanuel, Lidická 6, Brno. Všechna práva vyhrazena.

acheter cette PARTITION CHORALE

1,70 

Apprendre ce chant

Ecouter sur les plateformes