La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 11-05-SK

Aleluja – vstaň a vzdaj [MP3]

Text : B. Mélois – Hubda : G. du Boullay

R. Aleluja, aleluja,
Aleluja, aleluja !

1. Vstaň a vzdaj Bohu chválu, česť,
Ospevuj Kráľa, ktorý láme chlieb,
Prijmi sám večnej mi sám večnej spásy dar,
Nájdeš novú tvár.

2. On je Pán, svetlo dáva nám,
Obetoval sa, potom z mŕtvych vstal,
Láskou nám putá lás nám putá rozviazal,
On je večný Kráľ.

3. Pán Ježiš poslal hlásať nás
Radostnú správu, ktorá lieči svet.
Aj ty v láske dnes v láske dnes nádej máš,
Smútku v srdci niet.

Pôvodný návoz (FR) : Alléluia, Jésus Sauveur
© 1990, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
Preklad : © 2018, Komunita Emanuel, Kochanovská 223, 07801 Sečovce

CE PRODUIT N'EST PAS ENCORE DISPONIBLE

Pour être avertis de la mise en ligne de ce produit vous devez être authentifié. Je me connecte

Apprendre ce chant

Ecouter sur les plateformes