La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 07-03-SK

Aleluja – vzdávame vďaku [MP3]

Text a hubda : Komunita Emanuel (E. Baranger)

R. Aleluja, aleluja,
Aleluja, aleluja.

1. Vzdávame vďaku, chválu, česť,
Všemohúci Bože náš,
Že si sa ujal svojej veľkej moci
A začal si kraľovať.

2. Nastala teraz spása moc
I kráľovstvo Kristovo.
Žalobca bratov zvrhnutý je navždy,
Noc stratila svoju moc.

3. Nebesia chválu vzdávajú,
Radujú sa z víťazstva.
« Zvíťazili sme Baránkovou krvou, »
Všetci svätí spievajú.

4. Dnes tebe, Otče, sláva znie,
Tebe Ježiš, sláva buď.
Slávu ti večnú, Duchu Svätý,
Vzdáme, aleluja, amen.

Pôvodný návoz (FR) : Alléluia, gloire et louange
© 1986, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
Preklad : © 2018, Komunita Emanuel, Kochanovská 223, 07801 Sečovce

CE PRODUIT N'EST PAS ENCORE DISPONIBLE

Pour être avertis de la mise en ligne de ce produit vous devez être authentifié. Je me connecte

Apprendre ce chant

Ecouter sur les plateformes