La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 11-03-PL

Alle-Alleluja [MP3]

Słowa i muzyka : Wspólnoty Emmanuel (E. Baranger)

R. Alle, Alleluja,
Alle, Alleluja !

1. Wielkie i wspaniałe są drogi Twe,
Panie Boże nasz i Mistrzu nasz.
Sądy Twe tak słuszne są.

2. Któż nie boi się potęgi Twej ?
Któż na Imię Twe nie zatrwoży się ?
Królem świata jesteś Ty !

3. Przyjdą wszystkie ludy, by wielbić Cię
I padną na twarz przed oblicze Twe.
Wielkie są dziś dzieła Twe.

Tytuł oryginalny (FR) : Alle-Alleluja
© 1992, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
Tłumaczenie : © Wspólnoty Emmanuel, ul. Barska 2, 02-315 Warszawa
Wszelkie prawa zastrzeżone.

CE PRODUIT N'EST PAS ENCORE DISPONIBLE

Pour être avertis de la mise en ligne de ce produit vous devez être authentifié. Je me connecte

Apprendre ce chant

Ecouter sur les plateformes