La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 11-05-PL

Alleluja, Jezus Zbawiciel [MP3]

Słowa : B. Mélois – Muzyka : G. du Boullay

R. Alleluja, Alleluja,
Alleluja, Alleluja.

1. Niechaj króluje dziś w sercach Pan.
Wielbijmy więc Tego, który życiem jest.
Boże Królestwo już czeka nas,
Jezus wzywa nas !

2. On przyszedł dziś światło swoje dać,
Najświętsze Swe Serce chce objawić nam !
Pan swoje życie ofiarował nam,
Pan zwycięzcą jest !

3. Idźcie przez świat, głoście ludziom, że
Nasz Bóg Zbawicielem dla nich też być chce
I wszelką radość daje tylko Bóg,
Zbawia dziś swój lud !

Tytuł oryginalny (FR) : Alléluia, Jésus Sauveur
© 1990, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
Tłumaczenie : © Wspólnota Emmanuel, ul. Barska 2, 02-315 Warszawa
Wszelkie prawa zastrzeżone.

CE PRODUIT N'EST PAS ENCORE DISPONIBLE

Pour être avertis de la mise en ligne de ce produit vous devez être authentifié. Je me connecte

Apprendre ce chant