La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 12-09-HT-PARTIEV

An n tounen sa n ap resevwa a [PARTIEV]

Pawòl : J.-L. Fradon – Mizik : B. Ben

R. An n tounen sa n ap resevwa a,
An n tounen kò Jezikri,
An n tounen sa n ap resevwa a,
Nou tout, nou se kò Kris la.

1. Nou k batize nan Lespri Sen,
Nou fòme yon sèl kòt fanmi.
Nou gen yon sèl Bondye k Papa
Poutèt gen yon sèl Lespri Sen.

2. Vant nou plen ak pen lavi a.
Nou gen yon sèl kè ak yon nanm.
Renmen Kris la ba nou fòs,
Nou kapab renmen jan li renmen.

3. San Kris la lave peche n yo,
Bondye rekonsilye n avè l,
Lavi Kris la fè nou vin sen,
N ap goute lajwa Wayòm nan.

4. Rasanble bò kot menm tab la.
Ansanm nou tounen yon pèp nouvo.
Se chans pou moun yo envite
Nan gwo fèt nòs pou tout tan an.

5. Bondye Papa ap rele nou,
Pou nou vini sen tankou li.
Kounyea Kris la ret nan nou,
Nou abiye ak rad nòs la.

6. Lespri Granmèt la voye nou,
Nou ranpli avèk don li yo,
N ap mache nan renmen Kris la,
Nan anonse Bòn nouvèl la.

7. An n fè lwanj pou Bondye Papa
Nan non Jezi ki sove nou,
Nan Lespri ki fè n viv ansanm
E k fè tout bagay vin tou nèf.

Tit orijinal (FR) : Devenez ce que vous recevez
© 2006, Editions de l’Emmanuel / Théopolis, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
Tradiksyon : © Kominote Emanyèl, Ayiti

CE PRODUIT N'EST PAS ENCORE DISPONIBLE

Pour être avertis de la mise en ligne de ce produit vous devez être authentifié. Je me connecte

MP3 de cette partition
Apprendre ce chant

Ecouter sur les plateformes