La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 14-12-SK

Bohu chvála nekonečná [MP3]

Text a hubda : Komunita Emanuel (A. Fleury)

R. Bohu chvála nekonečná,
Vďaka tebe, Ježiš, môj Vykupiteľ,
Tebe chvála, Duchu Svätý,
Teba, Trojjediný, znova chválim a ctím.

1. Otec drahý, večne vládneš svetom
A dávaš dary svojim deťom.
Stvoriteľ môj, tebe dôverujem,
Do tvojich dlaní si srdce rád ukryjem.

2. Spasiteľ môj, keď sa začína deň,
Nech k tebe stúpa moja pieseň.
Srdce tvoje v tichu adorujem,
Do tvojich očí, Ježiš, sa zamilujem.

3. Duchu Boží, Duchu Posvätiteľ,
Ty najláskavejší Učiteľ,
Zostúp na nás, prosím, na cestu svieť
A rozpaľuj v nás plamene pre celý svet.

Pôvodný návoz (FR) : Gloire à toi, ô Dieu
© 2000, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
Preklad : © 2018, Komunita Emanuel, Kochanovská 223, 07801 Sečovce

CE PRODUIT N'EST PAS ENCORE DISPONIBLE

Pour être avertis de la mise en ligne de ce produit vous devez être authentifié. Je me connecte

Ecouter sur les plateformes