La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 17-09-CS-PARTIEV

Bůh je láska [PARTIEV]

Text a hubda : Komunita Emmanuel (P. Schneider / A. Schmidt / H.-R. Tiacoh)

Ref. Bůh svojí láskou
Všechno obnoví,
Bůh svojí láskou
Na hledání odpoví.
Bůh svojí láskou
Všechno obnoví,
1. Své srdce Pánu dej,
Srdce své jen Pánu dej
2. Vím, že jsi Bůh a Pán,
Srdce své ti, Králi, dám.

1. Já jsem te miloval, dřív než jsi z prachu vstal,
Dřív než zvon tvého srdce začal bít.
Vše, co jsem vytvořil, ma jenom jeden cíl,
Chci potěšit tě krásou a s tebou žít.

2. Když do světa jsi šel a můj hlas umlčel
I přesto byl jsem s tebou v nesnázích.
Tvé pády dobře znám, vždyť já tě pozvedám
A neustále chráním a provázím.

3. Dnes, Pane, dobře vím, že stal ses nejmenším,
Jen proto, abych mohl znovu žít.
Tvůj kříž je záchranou, je studnou bezednou
A Ty jsi mojí spásou – dal jsi mi pít.

4. Hle srdce hořící, po tobě toužící,
Tak milující, chce ti sebe dát.
Z něj láska pramení, to je to znamení,
Jež celý život hledáš, přestaň se bát.

5. Před Tebou poklekám, jsem šťastný, že Tě znám
A zázrak Tvojí lásky velebím.
A chtěl bych vykřiknout, že láska Tvá je proud,
Jsi pramen vody živé, stal ses mi vším.

6. Teď prosím, Pane můj, mé srdce proměňuj,
Ať den co den se Tvému podobá.
Jen Tobě odevzdám vše, cos‘ mi dal, co mám,
A udělám, co žádáš – buď vůle tvá.

7. Snad ještě žádat smím, ať lépe rozumím,
Té lásce, kterou ke každému máš.
Kéž planu ohněm Tvým, kéž hořím poselstvím,
Žes milujícím Bohem, jsi Mesiáš.

Původní název (DE) : Gott ist die Liebe
© 2006, Gemeinschaft Emmanuel, Kolbergstraße 4, 84503 Altötting
Překlad : © Komunita Emmanuel, Lidická 6, Brno. Všechna práva vyhrazena.

acheter cette PARTITION CHORALE

1,70 

MP3 de cette partition
Apprendre ce chant

Ecouter sur les plateformes