La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 14-24-CS

Chvála zní [MP3]

R. Chvála zní, chvála zní,
Tobě králi vítězný,
Chvála zní, chvála zní,
Za spásu Tvou, vykoupení.

1. Jásejte, Hospodinu, vzdávejte dík,
Opěvujte Jeho svaté jméno.
Hlásejte zázraky lásky Boží,
Kterou každý den nabízí.

2. Jen Ty jsi Stvořitel a Pán všemocný,
Nebesa i země jsou Tvé dílo,
Všem zjevují moc a slávu boží,
Před kterou se svět uklání.

3. Zpívejte s doprovodem nástrojů svých
Hymny plné radosti a díků.
Jásot ať stoupá před trůn milostí,
Oslavuje Pána všech dní.

4. Jen v Tobě srdce radost svou nalézá,
Duše Tvoji pomoc očekává.
Kéž láska Tvá v každém z nás přebývá,
Pane, naše sílo věčná !

Původní název (FR) : Louez Dieu
© 2001, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
Překlad : © 2002, Komunita Emmanuel, Lidická 6, Brno. Všechna práva vyhrazena.

ajouter au panier

0,99 

Apprendre ce chant
Voix au piano (MIDI)COUPLET/REFRAIN
SOPRANE
ALTO
TENOR
BASSE