La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 16-02-SK

Chválou naplňme chrám [MP3]

Text a hubda : Komunita Emanuel (G. Creaton)

R. Chválou naplňme chrám,
Lebo Pán je blízko.
Chválou naplňme chrám,
Lebo vchádza náš Pán.

1. Kráčajúc v dejinách,
Pevne stáť radostní
Je výsadou pre tých, tých, ktorí
Spoznali, kto je Kráľ.

2. Sem do Pánových rúk
Odlož ťarchu a kríž
A s nádejou, čo vníma cieľ,
Božiu tvár uvidíš.

3. Boh pravý pokoj dá,
Čistým prúdom je Pán,
Len on ma s láskou privedie
K nebeským pastvinám.

Refrain alternatif :
Rejoice ! Rejoice,
In the Lord our Savior !
Rejoice ! Rejoice,
In the Lord our Savior !

Pôvodný návoz (EN) : Rejoice
© 2005, Emmanuel Publications, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
Preklad : © 2018, Komunita Emanuel, Kochanovská 223, 07801 Sečovce

CE PRODUIT N'EST PAS ENCORE DISPONIBLE

Pour être avertis de la mise en ligne de ce produit vous devez être authentifié. Je me connecte

Apprendre ce chant
Voix au piano (MIDI)COUPLET/REFRAIN
SOPRANE
ALTO
TENOR
BASSE

Ecouter sur les plateformes