La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 09-46-SK

Chválu vzdávaj duša Pánovi [MP3]

Text a hubda : B. Ducatel

R. Chválu vzdávaj, duša, Pánovi.
Pán je môjho žitia sviecou,
Dáva mi svetlo mojej viery.
Pán živé slová má,
Pán živé slová má.

1. Blažení sú tí, čo s Pánom kráčajú.
Úprimne chcem tvoje slovo zachovať.
Uč ma, Pane môj, láske ty sám.

2. Blažení sú tí, čo v Pána dúfajú.
Príkazy Pána chcem verne zachovať,
Jeho pravdu dnes ohlasovať mám.

3. Blažení sú tí, čo plnia zákon tvoj.
Viac ako diamanty teba milujem,
Vieru v teba mám, chválu ti vzdám.

4. Blažení sú tí, čo múdrosť hľadajú.
Vrúcnosťou Pán moje srdce naplnil,
Radovať sa chcem zo všetkých síl.

Pôvodný návoz (FR) : Que vive mon âme à te louer
© 1990, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
Preklad : © 2018, Komunita Emanuel, Kochanovská 223, 07801 Sečovce

CE PRODUIT N'EST PAS ENCORE DISPONIBLE

Pour être avertis de la mise en ligne de ce produit vous devez être authentifié. Je me connecte

Apprendre ce chant

Ecouter sur les plateformes