La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 19-14-CS-PARTIEV

Do celého světa poslaní [PARTIEV]

Text a hubda : Komunita Emmanuel (A. Lavardez)

Do celého světa poslaní
V síle Ducha máme jít,
Ohlašovat lásku ubohým,
Svědčit : Pán je nadějí.
V Něm je život, spása, vítězství,
Kristus hroby otvírá,
Svatý, z Panny čisté zrozený,
On je Bůh a On je Král.

Jásot ať zní, Ježíš je vzkříšený.
Nás posílá hlásat Boží kálovství.
Jásot ať zní. On, Láska zářivá,
Sklání se k nám, oheň v nás rozžíhá.

Jeho krev se z lásky prolévá,
Stal se pravou obětí.
On rozbořil brány pekelné,
Naše hříchy odpouští.
Radujme se, Pán je laskavý,
Co nás od něj odloučí ?
V Jeho jasu smíme věčně žít.
Jeho sláva nekončí.

Každý z nás je pouhý služebník,
Pán se nás všech zastává.
Plní srdce stálou radostí,
Věrně s námi zůstává.
Odhalovat smíme s pokorou
Hloubku jeho záměrů.
Milující Bůh nás posílá.
Zde jsem, půjdu, Pane můj.

Původní název (FR) : Par toute la terre
© 2012, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
Překlad : © 2014, Komunita Emmanuel, Lidická 6, Brno. Všechna práva vyhrazena.

acheter cette PARTITION CHORALE

1,70 

MP3 de cette partition
Apprendre ce chant

Ecouter sur les plateformes