La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 10-26-SK

Duch Svätý Otcom nám daný [MP3]

Text : B. Mélois – Hubda : G. du Boullay

R. Duch Svätý, Otcom nám daný,
Si ohňom v nás, buď vítaný.
Túžiš v nás stavať chrám svätý,
My svoje srdcia dáme ti.

1. Zrodení z lásky Pánovej
Synovia svetla, soľ pre zem,
Chránený kvas, čo rozmnoží
Lásku pre svet i pre nás.

2. Na obraz svoj nás Boh stvoril,
Milovať smieme, on je v nás.
Veď jeho tvár sa zrkadlí
V tých, čo lásku spoznajú.

3. Tí, v ktorých vládne Duch Svätý,
Nemajú strach, sú chránení.
Otec ich láskou vyzbrojil nás
Božiu nádej hlásajú.

4. Nemajme strach byť v ňom svätí,
Ježiš prichádza v ústrety.
Otvorme brány, vchádza k nám,
On je svetlo svieti nám.

5. Pred nami kráča Mária,
Matka Božia i nás, ľudí.
Počujme hlas, čo Pán vraví,
Cez Máriu vedie nás.

Pôvodný návoz (FR) : L’Esprit Saint qui nous est donné
© 1991, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
Preklad : © 2018, Komunita Emanuel, Kochanovská 223, 07801 Sečovce

CE PRODUIT N'EST PAS ENCORE DISPONIBLE

Pour être avertis de la mise en ligne de ce produit vous devez être authentifié. Je me connecte

Apprendre ce chant

Ecouter sur les plateformes