La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 10-31-SK

Hľásaj mohutným hlasom [MP3]

Text a hubda : G. du Boullay

R. Hlásaj mohutným hlasom
„Ježiš je-e náš Kráľ.“
Ak to neohlásiš ľudu,
Potom aj skaly kričať budú.

Hosana, hosana !
1. Všetci ľudia nech tlieskajú,
Vítajú Boha s radosťou.
Všetci ľudia nech tlieskajú,
Vítajú Boha s radosťou.

2. Nášmu Bohu na sveta kraj
Nech sa rozlieha zvonov hlas.
Nášmu Bohu na sveta kraj
Nech sa rozlieha zvonov hlas.

3. Ježiš tróni na nebesiach,
On vládne nad celou zemou.
Ježiš tróni na nebesiach,
On vládne nad celou zemou.

Pôvodný návoz (FR) : Louez d’une voix forte
© 1992, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
Preklad : © Komunita Emanuel, Kochanovská 223, 07801 Sečovce

CE PRODUIT N'EST PAS ENCORE DISPONIBLE

Pour être avertis de la mise en ligne de ce produit vous devez être authentifié. Je me connecte

Apprendre ce chant

Ecouter sur les plateformes