La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 17-26-SK

Hoden chvál [MP3]

Text a hubda : Komunita Emanuel (A. Fleury)

1. Hoden chvál je môj Pán, jemu hrám,
Pri ňom mi nikdy nič nechýba,
Na zelených pastvinách
Sa o mňa postará.
Každý deň hoden chvál je náš Pán,
Pozná túžby v srdciach ukryté.
Stojme stále pevne v ňom !
Ak náš dobrý Pán je vždy s nami,
Tak kto je proti nám ?

R. Vzdajme vďaku Pánovi
Za jeho lásku večnú.
On nás ňou naplní,
Radosť nám dá každý deň.

2. Keď som s ním, zlého sa nebojím,
Aj keď kráčam tmavou dolinou,
Jeho prút a palica,
Tie sú mi útechou.
V temnotách, keď nás strach prekvapí,
Nechajme sa jeho Duchom viesť.
Kráčajme, nebojme sa !
Ak náš dobrý Pán je vždy s nami,
Tak kto je proti nám ?

3. Predo mnou, Pane, prestieraš stôl,
Pred tvárou mojich nepriateľov
Svojho Ducha vylievaš,
Oplývam milosťou.
Ani púšť nech vieru nezlomí,
Smrťou Pán každý hriech porazil.
Pokoj náš sa nestratí.
Ak náš dobrý Pán je vždy s nami,
Tak kto je proti nám ?

Pôvodný návoz (FR) : Je bénis le Seigneur, mon berger
© 2007, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
Preklad : © 2018, Komunita Emanuel, Kochanovská 223, 07801 Sečovce

CE PRODUIT N'EST PAS ENCORE DISPONIBLE

Pour être avertis de la mise en ligne de ce produit vous devez être authentifié. Je me connecte

Apprendre ce chant

Ecouter sur les plateformes