La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 17-34-NL

Iesu, adoramus te – NL [MP3]

Tekst en muziek : Gemeenschap Emmanuel (A. Fleury)

R. Iesu, adoramus te,
Iesu, adoramus te,
Iesu, adoramus te,
Adoramus te.

1. Jezus het Leven, het Licht,
Is verschenen, de nacht straalt van licht.
Gods eigen Zoon, eeuwige Heer :
Komt Hem aanbidden, buigt nu neer.

2. Jezus, Gods eeuwige Zoon,
Gij werd mens in de tijd : God-met-ons.
Gij neemt ons op. Wij zijn in U,
Delen uw goddelijk bestaan.

3. Jezus, gestorven voor ons,
Uw geopende hart, Lam van God,
Schenkt ons de Geest. Levende Stroom,
Schenk ons uw leven, maak ons één.

4. Jezus, verrezen voor ons,
Uit de duistere dood, schenk ons licht.
Eens komt Gij weer. Als Gij verschijnt,
Doe ons dan delen in uw licht !

Oorspronkelijke titel (FR) : Jésus, adoramus te
© 2007, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
Vertaling : © 2008, Gemeenschap Emmanuel Nederland, Postbus 5504, 6202 XA Maastricht

CE PRODUIT N'EST PAS ENCORE DISPONIBLE

Pour être avertis de la mise en ligne de ce produit vous devez être authentifié. Je me connecte