La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 17-34-SK

Jesu, adoramus te – SK [MP3]

Text a hubda : Komunita Emanuel (A. Fleury)

R. Jesu, adoramus te.
Jesu, adoramus te.
Jesu, adoramus te.
Adoramus te.

1. Ježiš, ty vnášaš život,
Svetlo do tmy noci žiari nám,
Veď Boží Syn je nám daný,
Prišli sme, klaniame sa ti.

2. Ježiš, ty, pravý Boh a
Človek, narodený z Márie,
Zjednocuješ, v láske verný
Zostávaš vždy uprostred nás.

3. Ježiš, ty, Baránok Boží,
Máš srdce pre nás ranené.
Krv a voda z neho prúdia
Prameň, čo dušu očistí.

4. Ježiš, ty, zmŕtvychvstalý,
Oslobodil si nás od smrti.
Zjavil si sa oslávený,
Hľa, tu sme, klaniame sa ti.

Pôvodný návoz (FR) : Jésus, adoramus te
© 2007, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
Preklad : © 2018, Komunita Emanuel, Kochanovská 223, 07801 Sečovce

CE PRODUIT N'EST PAS ENCORE DISPONIBLE

Pour être avertis de la mise en ligne de ce produit vous devez être authentifié. Je me connecte

Ecouter sur les plateformes