La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 12-13-SK

Ježiš mi dal život [MP3]

Text a hubda : Komunita Emanuel (A. Dumont)

R. Ježiš mi dal život,
Som jeho vzácny chrám,
On je živý, aleluja.

1. My sme Pánovou sviecou, svieťme,
Aby žiarila láskou zem.
Spolu zahrňme Pána chválou,
On už prichystal verným sieň.

2. Kde sme kráčali tmou, on vchádza,
Aby rozsekol závoj chmár.
Zem už plápolá krásnou túžbou
V Bohu rozžiariť prázdnu tvár.

3. Ježiš naznačil nám smer k cieľu,
Ako zúrodniť mŕtvu zem.
Ohňom pravdy zapáliť vieru,
Spolu ohlásiť Pánov deň.

4. V svojom srdci nás spája láskou,
Lebo deťmi Božími sme.
Oslavujme a chváľme Pána,
On je pravou cestou, je smer.

Pôvodný návoz (FR) : Il a changé nos vies
© 1995, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
Preklad : © 2018, Komunita Emanuel, Kochanovská 223, 07801 Sečovce

CE PRODUIT N'EST PAS ENCORE DISPONIBLE

Pour être avertis de la mise en ligne de ce produit vous devez être authentifié. Je me connecte

Apprendre ce chant
Voix au piano (MIDI)COUPLET/REFRAIN
SOPRANE
ALTO
TENOR
BASSE

Ecouter sur les plateformes