La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 14-38-CS

Ke slávě moci Boží [MP3]

Text a hubda : Komunita Emmanuel (L. Cordin)

Ref. Ke slávě moci Boží
Vesmírem jásavě zní,
Chvála nekonečná,
Nebe i země tančí,
Radostně prozpěvují,
Ó aleluja !

1. Láska Tvá nesmírná,
Světlo nám sesílá,
Ten kdo je přímá,
V srdci proměnu poznává.

2. Temnota pomíjí,
V jásot se promění,
Bůh pro své vtělení
Nabízí život radostný.

3. Radostně zvěstuj dál :
« Jen Ježíš je náš král ! »
On za nás život dal,
V jásot promění každý žal.

4. Jediný Pane náš,
Ducha nám sesíláš.
Kéž v srdcích přebýváš,
Pane, přijď, proměň život náš.

Původní název (FR) : Qu’exulte tout l’univers
© 2000, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
Překlad : © 2003, Komunita Emmanuel, Lidická 6, Brno. Všechna práva vyhrazena.

ajouter au panier

0,99