La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 13-34-PL

Ludu Boży Pana chwal [MP3]

Słowa i muzyka : Wspólnota Emmanuel (J.-F. Léost)

R. Ludu Boży Pana chwal,
Wielkie są Jego dzieła.
Nasz Bóg obecny jest pośród nas
Teraz i po wszystkie dni.

1. Oddajmy Panu cześć
Wielka Jego moc.
On Stwórcą naszym jest,
On Swe życie w nas tchnął.

2. Błagajmy dzisiaj Go,
By łaskę Swą nam dał.
On Zbawcą naszym jest,
Od zła uwolnił nas.

3. Tak nas ukochał Pan,
Że przelał za nas krew.
Ta miłość łączy nas,
Niech Go wielbi nasz śpiew.

4. On Ducha zsyła nam,
By darzył pełnią łask.
Duch Święty z nami jest,
On uświęca wciąż nas.

5. Ojcu, Synowi cześć,
Duchowi chwała, cześć.
On Zbawcą naszym jest,
Poprzez wieki. Amen.

Tytuł oryginalny (FR) : Rendons gloire à notre Dieu
© 1998, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
Tłumaczenie : © Wspólnota Emmanuel, ul. Barska 2, 02-315 Warszawa
Wszelkie prawa zastrzeżone.

CE PRODUIT N'EST PAS ENCORE DISPONIBLE

Pour être avertis de la mise en ligne de ce produit vous devez être authentifié. Je me connecte

Ecouter sur les plateformes