La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 02-29-CS-PARTIEV

Moudrost Boží [PARTIEV]

Text : J.-P. Revel a D. Bourgeois – Hubda : A. Gouzes, o.p.

R. Moudrost Boží chystá hody lásky,
Ke kterým volá každého z nás :
„Pojďte jíst a pít Krev a Tělo Páně !
Beránek Boží se nám vydává.“

1. Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase,
Z úst mi bude znít vždy Jeho chvála.
O Hospodinu mluv s chloubou moje duše,
Ať to slyší pokorní a radují se.

2. Velebte Hospodina se mnou,
Vyvyšujme spolu Jeho jméno.
Dotázal jsem se Hospodina a On mi odpověděl,
Vysvobodil mne od všeho, čeho jsem se lekal.

3. Kdo budou hledět na Něho, rozzáří se,
Nemusejí se rdít.
Tento ponížený volal a Hospodin slyšel,
Ve všem soužení byl jeho spása.

4. Žijte v bázni Hospodinově, jeho svatí,
Vždyť, kdo se Ho bojí, nemají nedostatek.
Bohatí strádají a mají hlad,
Ale nic nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina.

Původní název (FR) : La Sagesse a dressé une table
© 1978, Éditions de l’Abbaye de Sylvanès, ADF Bayard Musique, 23 rue de la Houssaye, 49410 St Laurent du Mottay
Překlad : © Komunita Emmanuel, Lidická 6, Brno. Všechna práva vyhrazena.

acheter cette PARTITION CHORALE

1,70 

Apprendre ce chant

Ecouter sur les plateformes