La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 12-14-SK

Nám sa zjavil Ježiš [MP3]

Text a hubda : Komunita Emanuel (D.-M. David / L.-E. de Labarthe)

R. Nám sa zjavil Ježiš,
Poď, aj ty uveríš,
Tiež sa stretneš s ním.
Spásu nesie svetu,
Z mŕtvych vstal a je tu,
On je živý, náš Pán.

1. Rýchlo vstaň, vošiel k nám
Známy muž, plný rán.
Znie už hlas Otcov v nás :
„Hľa, môj Syn je váš Pán !“

2. On sa stal bratom nám,
Sám odniesol môj kríž.
Syn Boží, Svätý Kráľ,
Môžem s ním svetom ísť.

3. Zblúdených prišiel nájsť,
Tých, čo tápajú v tmách.
On je Pastierom stád,
Má všetkých ľudí rád.

4. Ak veríš a chceš rásť,
Máš večný život s ním.
Ak veríš a chceš rásť,
Vedz, len v ňom radosť máš.

Pôvodný návoz (FR) : Il s’est manifesté
© 1997, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
Preklad : © 2018, Komunita Emanuel, Kochanovská 223, 07801 Sečovce

CE PRODUIT N'EST PAS ENCORE DISPONIBLE

Pour être avertis de la mise en ligne de ce produit vous devez être authentifié. Je me connecte

Apprendre ce chant

Ecouter sur les plateformes