La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 17-56-SK

Náš Pán, Emanuel [MP3]

Text a hubda : Komunita Emanuel (B. Pavageau)

1. Svet bol skrz teba, Ježiš, stvorený,
Krásou tvojou som, Pane, nadšený.
Ty dávaš svojmu ľudu šat nový,
Dal si nám život večný, áno, viem, prebývaš v nás.

R. Náš Pán, Emanuel, meno máš nádherné,
Tvoja tvár, keď žiari v tmách, každý z nás v nej svetlo nájde.
Ty láskou k nám horíš, zaplavíš svet celý.
Duch Svätý, zostúp na nás, buduj v nás tvoj svätý chrám.

2. Ježišu, ty si Kráľom pokorným,
Všetko, čo mám, si smrťou vydobyl.
Daj, nech sa nikdy viac už nestratím,
Nech tvoj Duch ma posilní, srdce chválou naplní.

3. Pane, buď zvelebený nad všetkým,
Pred tebou nech sa každý pokloní.
Nech každý jazyk v pravde vyznáva :
„Ty si Pán, Boh môj a Kráľ, ty si slávou Otcovou.“

Coda :

Pôvodný návoz (FR) : Ton nom, Emmanuel
© 2007, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
Preklad : © 2018, Komunita Emanuel, Kochanovská 223, 07801 Sečovce

CE PRODUIT N'EST PAS ENCORE DISPONIBLE

Pour être avertis de la mise en ligne de ce produit vous devez être authentifié. Je me connecte

Apprendre ce chant

Ecouter sur les plateformes