La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 18-25-CS-PARTIEV

O věrné lásce [PARTIEV]

Text a hubda : Komunita Emmanuel (L. Cordin)

O věrné Lásce, Naději,
Zázracích zazpívám,
Dobrý Králi náš.
Jsi pevná skála má
A maják zářící,
Můj život ve svých rukou máš.

Něžně se skláníš, když volám v nouzi,
Bez konce je Tvé slitování.
V náručí lásky skrýt mě, Pane, toužíš,
Pravice Tvá mé kroky chrání.

Jistoto v bouři, u Tebe dřímám,
V Tobě se raduji a jásám.
Neseš mé rány, hříchy světa snímáš,
Jsi moje záchrana, má spása.

Jen Tvoje blízkost svobodu dává,
Buď se mnou, Pane můj a Králi.
Oporo v tísni, díky Tobě vzdávám,
Tvé svaté jméno stále chválím.

Původní název (FR) : Pour tes merveilles
© 2010, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
Překlad : © 2014, Komunita Emmanuel, Lidická 6, Brno. Všechna práva vyhrazena.

acheter cette PARTITION CHORALE

1,70 

Chant MP3 de cette partition
Apprendre ce chant

Ecouter sur les plateformes