La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 14-25-SK

Otvárajme, už je tu Pán [MP3]

Text a hubda : Komunita Emanuel (R. Fornasier)

R. Otvárajme, už je tu Pán,
Vo svojej sláve vstupuje k nám.
Zaľúbme sa do jeho slov,
Zahorme láskou a velebou.

1. Chválou mi dnes moje srdce planie,
Pred tvojou velebou, dobrý Pane.
Spasil si milosťou celý náš rod,
S vďakou ti spievame, ty si náš Boh.

2. Stvoriteľ vesmíru nekonečný,
Od vekov naveky si Boh večný.
Láskou si nás stvoril, v srdci nás máš,
Do svojho kráľovstva pozývaš nás.

3. Svätý si, Bože náš, plný slávy,
Všetko, čo podnikneš, sa ti zdarí.
Anjeli velebia tvoj majestát,
S nimi ti zaspievam, že mám ťa rád.

Pôvodný návoz (FR) : Louez, exaltez le Seigneur
© 2001, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
Preklad : © 2018, Komunita Emanuel, Kochanovská 223, 07801 Sečovce

CE PRODUIT N'EST PAS ENCORE DISPONIBLE

Pour être avertis de la mise en ligne de ce produit vous devez être authentifié. Je me connecte

Ecouter sur les plateformes