La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 17-66-PL

Pragnę wielbić Cię [MP3]

Słowa i muzyka : Wspólnota Emmanuel (M. Gierycz)

R. Pragnę wielbić Cię,
Tańczyć, śpiewać z radości !
Całym sercem chcę
Przyjść i oddać Ci cześć !

1. Uwielbiony bądź, Panie i Boże mój,
Tyś lud swój nawiedził i wyzwolił go !
W domu Twego sługi wzbudziłeś Swą moc,
Aby zbawienie nam dać !

2. Wywiódł mnie z niewoli nasz Zbawca i Pan,
Otrzeźwił mój umysł, przywrócił mi wzrok.
Z mocy nieprzyjaciół On wyzwolił mnie,
Swą miłość okazał nam !

3. Wierny Tobie chcę być przez wszystkie me dni
I w cieniu Twym, Boże, chcę wieść życie me.
Niechaj Twoja miłość rozświetla mój mrok.
Pomóż mi ukochać Cię !

4. Pragnę, Panie, innym tę wiadomość nieść,
Że Ty sam rozjaśniasz ciemności i mrok,
Że uwalniasz z lęku i uzdrawiasz nas,
Wszystkim chcesz dać miłość Swą !

© 2008, Wspólnota Emmanuel, ul. Barska 2, 02-315 Warszawa
Wszelkie prawa zastrzeżone.

CE PRODUIT N'EST PAS ENCORE DISPONIBLE

Pour être avertis de la mise en ligne de ce produit vous devez être authentifié. Je me connecte

Apprendre ce chant

Ecouter sur les plateformes