La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 13-41-SK

Príď k nám, Duch Svätý [MP3]

Text a hubda : Komunita Emanuel (D.-M. David / L.-E. de Labarthe)

R. Príď k nám, Duch Svätý, ty, ktorý napĺňaš vesmír,
Príď ako Pán, vojdi do našich sŕdc,
Poznať daj sa nám.
Príď k nám, Duch Svätý, ty, ktorý napĺňaš vesmír,
Daj, nech z Božích polí radostný spev zahlaholí.

1. Oheň Boží, vánok z presvätých úst,
Ty, darca nádejí,
Svojou mocou zbav ma únavných pút,
Hneď sa pristrojím.

2. Viem, že poznáš pravdy aj tajomstvá,
Tak pomôž cestu nájsť,
Vyučuj nás láske, ujmi sa nás,
Príď a stoj pri nás.

3. Silou, nehou, láskou, darom Božím
Len ty nás zahalíš.
Otec slabých, Duch môj, Utešiteľ,
Vstúp do našich tiel.

Pôvodný návoz (FR) : Viens, Esprit très saint
© 1998, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
Preklad : © 2018, Komunita Emanuel, Kochanovská 223, 07801 Sečovce

CE PRODUIT N'EST PAS ENCORE DISPONIBLE

Pour être avertis de la mise en ligne de ce produit vous devez être authentifié. Je me connecte

Apprendre ce chant

Ecouter sur les plateformes