La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 04-70-SK

Príď ku nám, ó, Duch Svätý [MP3]

Text : A. Gouzes, o.p. – Hubda : Komunita Emanuel (J.-M. Morin)

R. Príď ku nám, ó, Duch Svätý,
Príď, buď svetlom pre náš svet,
Príď a dvíhaj nás,
Príď, plameň svätý.

1. Príď Zástanca dávny,
Príď nás obrániť,
Zrak túžobne dvíham,
Vstúp dnes, môj Pán.

2. Príď, ty prameň lásky,
Nápoj si vzácny.
Prúd liečivej rieky,
Vlej lásku nám.

3. Príď, Tešiteľ vzácny,
Vstúp k nám do chrámu.
V nás rozdúchaj túžbu
ĺsť k výšinám.

4. Príď, Učiteľ slávny,
Daj nám dar viery.
S ňou môžeme spúšťať
Siete na lov.

Pôvodný návoz (FR) : Viens, Esprit de Sainteté, viens, Esprit de lumière
© 1981, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
Preklad : © 2018, Komunita Emanuel, Kochanovská 223, 07801 Sečovce

CE PRODUIT N'EST PAS ENCORE DISPONIBLE

Pour être avertis de la mise en ligne de ce produit vous devez être authentifié. Je me connecte

Apprendre ce chant

Ecouter sur les plateformes