La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 14-07-SK

Rád spievam, Bože [MP3]

Text a hubda : Komunita Emanuel (G. Creaton)

R. Rád spievam, Bože, chválospev,
Bázňou sa naplním,
Vstúpim do sveta zázrakov,
Keď vo viere ťa objavím.

1. Aj moja duša chváli Pána,
Môj duch jasá v ňom.
Milosrdne na mňa zhliadol,
Spásu nesie národom.

2. Tak veľké veci s veľkou láskou
Vo mne konal sám.
Milosrdný býva on k tým,
Čo sa pred ním skláňajú.

3. On mocnárom ich tróny zrúcal,
Biednych povýšil.
Hladných kŕmi dobrotami,
Boháč ruky prázdne má.

4. To, čo si sľúbil dávnym otcom,
Sľúbil si aj nám.
Viem, že nikdy neopustíš
Tých, čo v teba dúfajú.

Pôvodný návoz (EN) : Come, magnify the Lord with me
© 1999, Emmanuel Publications, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
Preklad : © 2018, Komunita Emanuel, Kochanovská 223, 07801 Sečovce

ajouter au panier

0,99 

Apprendre ce chant
Voix au piano (MIDI)COUPLET/REFRAIN
SOPRANE
ALTO
TENOR
BASSE

Ecouter sur les plateformes