La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 12-38-SK

Spievaj s radosťou [MP3]

Text a hubda : Komunita Emanuel (K. Pissens)

R. Spievaj s radosťou, ó, Jeruzalem,
Zo srdca svojmu Bohu plesaj, dcéra sionská.
On radosť dáva, srdce rozospieva,
Raduj sa, veď s tebou býva tvoj Boh a Pán.

1. Pán ťa ochraňuje, v prísľuboch je verný,
Daj mu svoje srdce, on je tvoj Boh.
Tvojich nepriateľov pred tebou pokoril,
Zostáva uprostred nás živý Pán.

2. Slávny Jeruzalem, vstaň, viacej nemaj strach,
V tebe zotrváva Pán, večný Boh.
On ťa vyzbrojuje láskou a radosťou,
On je Spasiteľ tvoj, on je tvoj Pán.

3. Pán nad tebou zajasá s veľkou radosťou,
Láska Božia obnoví v tebe chrám.
Stále prespevuje nad tebou Boh verný.
Plesať bude ako v dňoch sviatočných.

Pôvodný návoz (FR) : Pousse des cris de joie
© 1997, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
Preklad : © 2018, Komunita Emanuel, Kochanovská 223, 07801 Sečovce

CE PRODUIT N'EST PAS ENCORE DISPONIBLE

Pour être avertis de la mise en ligne de ce produit vous devez être authentifié. Je me connecte

Apprendre ce chant
Voix au piano (MIDI)COUPLET/REFRAIN
SOPRANE
ALTO
TENOR
BASSE

Ecouter sur les plateformes