La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 18-52-CS

Srdci Páně [MP3]

Text a hubda : O. Bakeš

1. Byl den, můj Bože, kdy jak Magdalena
Jsem toužila se k tobě přiblížit.
Můj pohled těkal v dálkách do ztracena
A dychtil Mistra, Krále objevit.
A vzkřikla jsem, hledíc na vodní pěny,
N hvězdné nebe, ptáky, květiny :
Když Boha nevidím, příroda je mi
Jen hrob, v němž mizí krása krajiny.

2. Já toužim po srdci, jež něhou plane,
Jež vždycky přispěchá mi na pomoc,
Jež přes mou slabost v lásce neustane
A neopustí mě ať den či noc.
Každý, kdo miloval mě v tomto žití,
Spočinul jednou smrti v objetí.
Chci Boha, jenž přijme mé lidské bytí
A jako bratr může trpěti.

3. Vystylelš mě, Příteli milovaný,
A smrtelným ses na mou prosbu stal,
Prolil jsi krev, tajemství k nezbádání !
A na oltáři žiješ pro mne dál.
Když nesmím spatřit zář tvě tváře, Pane,
A něhyplný hlas tvůj zaslechnout,
Smím přece žit z milosti darované
A na tvém svatém srdci spočinout !

4. Ty Ježíšovo srdce, Lásko samá,
Jsi cele štěstí mě, má důvěra,
Uchvátils mě za životního rána,
Zůstan do posledního večera !
Máš, Pane, život můj bez omezení,
Znáš přání má i sen můj bezděký.
V tvé dobrotě, jíž nikde konce není,
V tvém srdci chci se ztratit navěky !

© 2009, O. Bakeš, Vaníčkova 20, Bmo.
© 1995, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydři.

CE PRODUIT N'EST PAS ENCORE DISPONIBLE

Pour être avertis de la mise en ligne de ce produit vous devez être authentifié. Je me connecte

Apprendre ce chant