La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 15-20-PL

Twój Bóg, Stworzyciel twój [MP3]

Słowa i muzyka : Wspólnota Emmanuel (C. Blanchard)

R. O gdybyś znał Boży dar,
To ty byś prosił Mnie, bym dał ci pić.
Jam jest twój Bóg, Stworzyciel twój.
Złóż głowę na sercu Mym.

1. Ja jestem Bogiem, stworzyłem cię,
W łonie twej matki nadałem ci kształt.
Więc się nie lękaj, bo cię wykupiłem
I wszystko oddałem byś żył.

2. Kiedy przez wody iść będziesz,
Ddy pójdziesz przez ogień, Ja też pójdę tam.
Wziąłem za rękę, nazwałem imieniem,
Bo drogim tyś jest w oczach Mych.

3. Jam Izraela Bóg, Stwórca, Zbawiciel.
Świat cały jest dziełem Mych rąk.
Sam rozpostarłem niebiosa i ziemię,
Rozlałem bezkresy jej wód.

4. Pójdę przed tobą ujarzmić narody
I skruszyć miedziane podwoje.
Góry wygładzę i bramy otworzę,
Bo ciebie wybrałem, Jakubie.

5. Skarby schowane, bogactwa
Głęboko ukryte przekażę ci,
Wiedz, że Ja jestem twym Panem i Bogiem
I nie ma innego prócz Mnie.

Tytuł oryginalny (FR) : Je suis ton Dieu, ton créateur
© 2003, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
Tłumaczenie : © Wspólnota Emmanuel, ul. Barska 2, 02-315 Warszawa
Wszelkie prawa zastrzeżone.

CE PRODUIT N'EST PAS ENCORE DISPONIBLE

Pour être avertis de la mise en ligne de ce produit vous devez être authentifié. Je me connecte

Apprendre ce chant
Voix au piano (MIDI)COUPLET/REFRAIN
SOPRANE
ALTO
TENOR
BASSE

Ecouter sur les plateformes