La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 19-41-CS-PARTIEV

Ty, Pane, Bože můj [PARTIEV]

Text a hubda : J. Žáčková, E. Suchárová – Harmonizace : M. Jakubiček

Ty, Pane, Bože můj,
Vůči mě nepřestáváš
V projevech své něžné lásky.
Tvá láska, Tvá pomoc
Mě budou bez ustání chránit.

A já jako hluchý Tvůj hlas neslyším,
Jako němý nevydám hlásku.
Cítím se sám, v duši bolest a ponížení.
Tobě se odevzdat nemám sílu.

Mé hříchy jsou břemenem tíživým,
Ale vyznat je, pýcha mi brání.
Pomoz mi vstát, proměň srdce mé,
Ať zatoužím položit život svůj do Tvých dlaní.

Už vím, že jsi věrný a laskavý Pán,
Tobě patřím, Ty jsi má spása !
Svůj domov má Tvoje ovečka zatoulaná,
Nad její záchranou nebe jásá.

© 2012, Komunita Emmanuel, Lidická 6, Brno. Všechna práva vyhrazena.

acheter cette PARTITION CHORALE

1,70 

Apprendre ce chant

Ecouter sur les plateformes