La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 10-45-SK

Ty si náš Boh a Pán [MP3]

Text a hubda : Komunita Emanuel (G. Dadillon)

R. Ty si náš Boh a Pán,
Čo oslobodil nás.
Kráľ mocný a Boh verný,
Buď oslávený v nás !

1. Pane, ty si zjavil lásku nám,
Veď tvoj Syn sa do nej zaodel.
V jeho mene spása prišla k nám.
Radosťou nám srdce zajasá.

2. Ježiš za mňa život položil.
V jeho smrť som pokrstený bol,
Aby spolu s ním som zvíťazil.
Z jeho lásky nový život mám.

3. Tebe naše srdcia spievajú.
Máš dar lásky pre každého z nás.
Ty si trojjediný, svätý Boh.
Svojím slovom oživuješ nás.

Pôvodný návoz (FR) : Toi, Seigneur, notre Dieu
© 1992, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
Preklad : © 2018, Komunita Emanuel, Kochanovská 223, 07801 Sečovce

CE PRODUIT N'EST PAS ENCORE DISPONIBLE

Pour être avertis de la mise en ligne de ce produit vous devez être authentifié. Je me connecte

Apprendre ce chant

Ecouter sur les plateformes