La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 13-05-SK

Ty si ten Boh verný [MP3]

Text a hubda : Komunita Emanuel (D.-M. David / L.-E. de Labarthe)

R. Ty si ten Boh verný, ktorý nám Syna dal
A svojou láskou celý svet požehnal.
Pred tvojou tvárou všetci sa skláňajú
A deťmi tvojimi aj nás nazývajú.

1. Boh pravý, Otec láskavý,
Kráľ živý, ty si od vekov.
Žiarivé svetlo národov,
Ty, oheň večný, si nekonečný.

2. Všemocný tvorca krásnych diel
Svoj obraz vtlačil nám do sŕdc.
Vládnuť máme zo všetkých síl
Nad celou zemou, no aj nad sebou.

3. Ó, dobrý Bože, Otče náš,
Stále máš o nás záujem.
Dávno sme boli stratení,
No dobre poznáme, že si verný.

4. V týchto dňoch, v časoch posledných
Syn Boží zjavil tvoju tvár.
On sa stal človekom pre nás,
Sme Božím ľudom, on vykúpil nás.

5. Dajme náš život búrlivý,
Nech sa v ňom oheň rozhorí.
Duch Boží v tichu príde sem,
Otvára nové nebo i zem.

Pôvodný návoz (FR) : Appelés enfants de Dieu
© 1999, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
Preklad : © 2018, Komunita Emanuel, Kochanovská 223, 07801 Sečovce

CE PRODUIT N'EST PAS ENCORE DISPONIBLE

Pour être avertis de la mise en ligne de ce produit vous devez être authentifié. Je me connecte

Apprendre ce chant

Ecouter sur les plateformes