La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 15-45-SK

Vďaka za soľ [MP3]

Text a hubda : Komunita Emanuel (A. Fleury)

R. Vďaka za soľ, čo svetu dáva
Silu a chuť životom kráčať.
Láskou zjednotení vo svetle môžeme stáť,
Nekonečný Pán.

1. Pravdu môžeme nájsť,
Keď pripojíš sa k nám,
Keď čítaš Písma, srdcia horia nám.
Keď si lámal chlieb,
Tak zrazu sme ťa spoznali,
No pravdu v láske Duch nám odhalí.

2. Zbor svätých volá :
„Sláva, zvíťazil náš Pán !“
Aj spev anjelov zaniesol sa k nám.
Dnes aj z prázdnych úst
Sa nová pieseň ozvala,
Nech zastaví sa čas a zneje chvála.

3. Nám zostáva len úžas
V ľudskom chápaní,
Že nás ľudí Boh vryl si do dlaní.
Daj, nech páli nás ten smäd,
Čo núti pravdu nájsť,
Nech tvoja láska všade môže rásť.

4. Bázeň pred tebou máme.
Sám sa skláňaš k nám.
Aj keď sme padli, vždy si dvihol nás.
Dnes už smieme klásť
Si tvoje plody do dlaní
A vnímať krásu v Božom dávaní.

Pôvodný návoz (FR) : Sel de la terre, lumière du monde
© 2002, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
Preklad : © 2018, Komunita Emanuel, Kochanovská 223, 07801 Sečovce

CE PRODUIT N'EST PAS ENCORE DISPONIBLE

Pour être avertis de la mise en ligne de ce produit vous devez être authentifié. Je me connecte

Apprendre ce chant
Voix au piano (MIDI)COUPLET/REFRAIN
SOPRANE
ALTO
TENOR
BASSE

Ecouter sur les plateformes