La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 08-54-SK

Veď nás, Mária [MP3]

Text a hubda : Komunita Emanuel (G. Dadillon)

R. Veď nás, Mária, tam, kde prebýva tvoj Pán.
S dôverou tvoj ľud ku tebe volá.

1. Spomeň si, svätá Panna Mária,
Že nikdy nebolo počuť, že by bol niekto opustený,
Kto sa utiekal pod tvoju ochranu,
Teba o pomoc alebo príhovor žiadal.

2. Povzbudený touto dôverou
Aj ja sa utiekam k tebe, Matka, Panna panien,
K tebe prichádzam, pred tebou stojím,
Ako úbohý a kajúci hriešnik.

3. Matka večného Slova,
Neodmietni moje slová,
Ale ma vypočuj
A vyslyš. Amen.

Pôvodný návoz (FR) : Souviens-toi, Marie
© 1988, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
Preklad : © 2018, Komunita Emanuel, Kochanovská 223, 07801 Sečovce

CE PRODUIT N'EST PAS ENCORE DISPONIBLE

Pour être avertis de la mise en ligne de ce produit vous devez être authentifié. Je me connecte

Apprendre ce chant

Ecouter sur les plateformes