La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 12-11-SK

Zo srdca spievam [MP3]

Text a hubda : Komunita Emanuel (A. Dumont)

R. Zo srdca spievam
Pánovi chválu
Stále je so mnou,
Vykupiteľ môj.
Vo svojej láske
Radosť ponúka,
A preto dnes mu dávam
Život s nádejou.

1. Svoj zrak upieram
K vrchom veľkých hôr,
Pýtam sa, či snáď
Odtiaľ príde mi pomoc.
Pomoc však príde
Iba od Pána,
Pretože on je ten,
Čo stvoril nebo, zem.

2. Vždy, keď som v úzkych,
Stretám sa s Pánom,
Lebo on nedrieme
A spánok nepozná.
Môj Pán mi stráži
Oči i spánok,
On je tou záštitou,
Čo cesty urovná.

3. Prijmime s bázňou
Milosrdný dar,
V ktorom sa Božia
Láska v náruč premení.
Tu radosť nájdeš
I pokojnú tvár,
On je tou studnicou,
Kde život pramení.

Pôvodný návoz (FR) : Élevons les mains
© 1995, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
Preklad : © 2018, Komunita Emanuel, Kochanovská 223, 07801 Sečovce

CE PRODUIT N'EST PAS ENCORE DISPONIBLE

Pour être avertis de la mise en ligne de ce produit vous devez être authentifié. Je me connecte

Apprendre ce chant

Ecouter sur les plateformes