La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 06-31-SK

Zvelebujte Pána národy sveta [MP3]

Text a hubda : Co Oremus

1. Zvelebujte Pána národy sveta,
Všetci mu spievajte, chváľte Ho,
Oslavujte Jeho moc, Jeho veľkosť,
Nad všetkým kraľuje On – náš Pán.

R. Chváľte Boha, ďakujte mu,
Jeho láska trvá večne,
Slávte Jeho sväté meno
Teraz i naveky večné.

2. Na citaru hrajte, česť, chválu vzdajte,
Nech zaznie z nástrojov chválospev.
Jasajte, spievajte Kráľovi nášmu,
Prichádza za zvukov poľnice.

3. S radosťou mu slúžte, chvály spievajte,
S oslavou pred Neho predstúpte.
S novou pieňou vstúpte do Jeho chrámu,
Shváľte Ho za Jeho dobrotu.

4. Sláva Bohu Otcu, Tvorcovi nášmu,
Sláva buď Synovi naveky.
Aj Svätému Duchu buď čsť a sláva
Odteraz až naveky vekov.

Pôvodný návoz (NL) : Laten wij met vreugde
© 1980, B.A.N.A., Prins Karelstraat 100, 5701 VM Helmond
Preklad : © Komunita Emanuel, Kochanovská 223, 07801 Sečovce

CE PRODUIT N'EST PAS ENCORE DISPONIBLE

Pour être avertis de la mise en ligne de ce produit vous devez être authentifié. Je me connecte

Apprendre ce chant

Ecouter sur les plateformes