La boutique numérique

VOTRE PANIER

Votre panier est vide.

COTE IEV: 02-29-NL

De Wijsheid richte een dis aan [PARTIEV]

Tekst : J.-P. Revel et D. Bourgeois – Muziek : A. Gouzes, o.p.

R. De Wijsheid richtte een dis aan
En zij nodigt de mensen op het feest.
Komt naar het banket van de Zoon der mensen.
Komt, eet en drinkt het Pasen van de Heer.

1. Zegenen wil ik de Heer altijd,
Zijn lied heb ik steeds op de lippen.
Mijn hart zingt het uit voor de Heer,
Dat de armen het horen en blij zijn.

2. Verheerlijk met mij de grootheid van God,
Verheffen wij samen zijn Naam.
Ik zocht de Heer en Hij antwoordde mij ;
Uit al mijn angsten heeft Hij mij verlost.

3. Kijk naar Hem op en je straalt van geluk ;
Geen schaamrood op je gelaat.
Er riep een arme, de Heer gaf gehoor.
Uit al zijn ellende heeft Hij hem gered.

4. Gods engel slaat rondom zijn legerkamp op
En al die Hem vrezen bevrijdt Hij.
Proef en geniet: hoe goed is de Heer !
Gelukkig wie zijn heil zoekt bij Hem.

5. Vreest de Heer, gij die Hem toebehoort,
Want wie Hem vrezen ontbreekt het aan niets.
Rijken lijden gebrek en verhongeren,
Maar wie God zoeken komen niets tekort.

6. Komt, kinderen, luistert naar mij :
Ik leer u de Heer te vereren.
Wie is de mens die het leven wil,
Lengte van dagen om het goede te smaken ?

7. Weerhoud dan je tong van het kwade,
Je lippen van leugentaal.
Vermijd het kwade en doe wat goed is.
Zoek de vrede en jaag die na.

8. De Heer keert zich tegen de bozen
Om hun naam van de aarde weg te vagen.
Zijn ogen gaan uit naar de rechtvaardigen,
Zijn oren naar hun geschrei.

9. Zij riepen luid en de Heer verhoorde.
Uit al hun noden heeft Hij hen gered.
Bedrukten van hart is de Heer nabij.
Gebroken mensen komt Hij te hulp.

10. De rechtvaardige heeft veel te verduren,
Maar altijd verlicht hem de Heer.
Hij waakt over heel zijn leven,
Niet een van zijn beenderen wordt gebroken.

11. Het kwaad van de zonde loopt uit op de dood.
Wie een rechtvaardige haat, wordt gestraft.
De Heer redt zijn dienaars het leven.
Wie schuilt bij Hem heeft geen straf te duchten.

Oorspronkelijke titel (FR) : La Sagesse a dressé une table
© 1978, Éditions de l’Abbaye de Sylvanès, ADF Bayard Musique, 23 rue de la Houssaye, 49410 St Laurent du Mottay
Vertaling : © 1988, Gemeenschap Emmanuel Nederland, Postbus 5504, 6202 XA Maastricht

CE PRODUIT N'EST PAS ENCORE DISPONIBLE

Pour être avertis de la mise en ligne de ce produit vous devez être authentifié. Je me connecte

Apprendre ce chant

Ecouter sur les plateformes